Who & Where

עלי צרפתי -

 • מנהל בית ספר יסודי מצטיין בצפת, שהפך בעשר אצבעות, בית ספר אדום לבית ספר ירוק. דוקטורנט באוניברסיטת לובליאנה, הפקולטה לחינוך.

 • חוקר ניהול בית ספר על פי תפיסותיו של החינוך ההומניסטי בגישה מערכתית. 

שרון שושני-מועלי -

 • אחות ראשית במחלקה קרדיאולוגית, דוקטורנטית באחת מהאוניברסיטאות הרפואיות הטובות ביותר בעולם - האוניברסיטה הרפואית של וארנה, הפקולטה לבריאות הציבור.

 • חוקרת את הקשר בין דפיברילטור מושתל לבין הפרעת דחק פוסט טראומטית במטרה לפתח כלי הערכה לזיהוי מוקדם של חולים הנמצאים בסיכון להפרעת דחק פוסט טראומטית.

אדם פרח -

 • מורה ומחנך שהחל את דרכו במוסך אך בעידוד ובתמיכת אישתו הפך למורה בעל תואר ראשון, עשה תואר שני והיום הוא על סף הגשמת חלומו ולהפוך לדוקטור באחת מהאוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם. דוקטורנט באוניברסיטת לובליאנה, הפקולטה לחינוך.

 • חוקר תפיסת זהות ומאפייני מנהיגות בקרב חברי נוער בחינוך הבלתי פורמלי כפי שבא לידי ביטוי בתנועת הצופים.

 • אדם השתתף החודש בכנס הבין לאומי של בוסניה וזכה להצלחה גדולה. גאווה!

אקבל בדאוי - 

 • אקבל היא מנהלת בית ספר שנכנסה לתפקיד בין השנה הראשונה לשנה השניה של הדוקטורט. למרות זאת היא לא הרימה ידים והחליטה לעשות את שני המשימות הענקיות אלה בד בבד. זאת תוך כדי שהיא זוכה להצלחה והערכה רבה גם בדוקטרוט שלה וגם במסגרת ניהול בית הספר.

 • אקבל חוקרת יישום של גישות פדגוגיות הומניסטיות במסגרת ניהול בית הספר במטרה להעני כלים ויכולות גם לאוכלוסיות החלשות ביותר בבית הספר.

אמיר אנדראס

 • אמיר התחיל את לימודי הדוקטורט כסגן מנהל בית ספר. גם הוא כמעט כמו כולם היה מודאג מכך שהוא נכנס ללימודי הדוקטורט ללא תזה. אך הקבלה שלו לתוכנית הדוקטורט של אוניברסיטת לובליאנה היתה חלקה והוא גילה מהר מאד כי מי שעשה עבודות מחקר וסnינריונים לאורך התואר הראשון והשני יכול לגשת ללימודי דוקטורט גם אם סיים את התואר השני ללא תזה. בימים אלו קיבל אמיר הודעה משמחת כי הוא התקבל לתוכנית המנהלים של משרד החינוך ובקרוב יהיה לנו עוד מנהל בית ספר בתוכנית. עלה ואצלח אלוף!!!

 • אמיר חוקר את ההשפעות הרגשיות והחברתיות של הוספת שעות חינוך גופני על התלמידים ואת המידה שבה משתפר היחס שלהם למערכת החינוכית בכלל ולהשתתפותם הרגשית והקוגניטיבית למהלך השיעורים האחרים בבית הספר. 

לאט לאט נכניס את כל הדוקטורנטים שלנו

יש למה לצפות