קורסים בחינוך

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
6. מבוא לסוציולוגיה
7. מיומנויות למידה
 
8. סביבות למידה מקוונות
9. זהות ישראלית
10. סטטיסטיקה תיאורטית
11. טכנולוגיה חברה ותרבות דיגיטלית 
1. פסיכולוגיה חברתית
2. חינוך בעידן של מציאות משתנה
3. זהות ושייכות של אדם בחברה וירטואלית
4. הוראת חינוך גופני לאוכלוסיות מיוחדות PDD
5. הפילוסופיה של החינוך

© 2018 by GAIA COLLEGE.