top of page

דוקטורט בפסיכולוגיה

ציבורי·4 חברים

אנחנו ממשיכים לאסוף לכם נושאי מחקר בפסיכולגיה ופסיכותרפיה באומנויות. רשימת הנושאים מעט טבעה בפוסט הקודם אז ננסה לעשות את זה יותר מסודר.

 

רשימה מס' 1 לנושאי מחקר לתואר שלישי בפסיכולוגיה אבל חלק מהנושאים מתאימים גם לתואר שלישי בפסיכותרפיה באומנויות. כמובן שבהיבטים צרים הם מתאימים גם כנושאי מחקר לעבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה או לעבודות תזה לתואר שני:


1. פסיכולוגיה התפתחותית: חקר התהליכים הפסיכולוגיים המתרחשים לאורך כל החיים, כולל נושאים כמו התפתחות קוגניטיבית, התפתחות רגשית וסוציאליזציה.

2. נוירופסיכולוגיה: חקר הקשר בין מבנה המוח לתפקוד והתנהגות, כולל נושאים כמו השפעות של פגיעה מוחית והבסיסים העצביים של למידה וזיכרון.

3. פסיכולוגיה קלינית: חקר ההערכה והטיפול בהפרעות נפשיות, לרבות נושאים כמו דיכאון, חרדה וסכיזופרניה.

4. פסיכולוגיה חברתית: חקר גורמים חברתיים ותרבותיים המשפיעים על התנהגות, כולל נושאים כמו קונפורמיות, שכנוע ודינמיקה קבוצתית.

5. פסיכולוגיה של אישיות: חקר התכונות והמאפיינים שהופכים יחידים לייחודיים, כולל נושאים כמו תפיסה עצמית, מוטיבציה וחוסן.

6. פסיכולוגיה קוגניטיבית: חקר תהליכים נפשיים כגון תפיסה, קשב וזיכרון וכיצד תהליכים אלו משפיעים על התנהגות.

7. פסיכולוגיה בריאותית: חקר הגורמים הפסיכולוגיים התורמים לבריאות גופנית ולמחלות, לרבות נושאים כמו מתח, התמודדות והתנהגויות בריאותיות.

8. פסיכולוגיה משפטית: חקר היישום של עקרונות פסיכולוגיים על סוגיות משפטיות, כולל נושאים כגון התנהגות פלילית, עדות עדים וקבלת החלטות של חבר מושבעים.

9. פסיכולוגיה חינוכית: חקר התהליכים הפסיכולוגיים המשפיעים על למידה והוראה, לרבות נושאים כמו מוטיבציה, למידה מכוונת עצמית והערכה.

10. פסיכולוגיה חיובית: חקר הגורמים התורמים לרווחה ולשגשוג, כולל נושאים כמו הכרת תודה, חוסן ומערכות יחסים חיוביות.מי אנחנו

Welcome to my our Psychology PhD group! Connect with other ...

חברים