top of page

כללים ודיונים בנוגע לכתיבת הצעת מחקר

ציבורי·14 חברים

אני מצרף פה עוד חוברת מצוינת שתעזור לכם בכתיבת הצעות המחקר שלכם


חוברת מצוינת של אוניברסיטת וארנה

מבנה הצעת מחקר וארנה
.docx
הורידו את DOCX

וכאן אני מצרף את החוברת המצוינת שאנחנו כתבנו... יש פה נכבי צאן ברזל!

https://www.gaia.college/post/כללים-לכתיבת-תזה-סקירת-ספרות-או-הצעת-מחקר


מי אנחנו

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר . ניתן ...

חברים