top of page
Get in touch with the Gaia College Team

iMBA היא תכנית MBA למנהלים

היא נלמדת במכללה יוקרתית ומיועדת למנהלים שמעונינים לבנות נטוורק עסקי ולרכוש כלים ניהוליים באותו הזמן

iMBA הוא תואר MBA אקסלוסיבי גם בתפיסה האקדמית וגם הניהולית

והוא נערך אחת לחודש באחת מהמכללות האקדמיות היוקרתיות ביותר בישראל

 

לראשונה בישראל MBA ייחודי המותאם למנהלים עסוקים במיוחד

לאורך כל הדרך מלווים את התכנית מיטב המרצים בישראל הכוללים מנכ"לים מובילים בשוק העבודה

למידה חוויתית, כלים יישומיים, סדנאות העצמה של יכולות ניהוליות, קבלת החלטות והופעה מול קהל

iMBA – כי מנהל עסקים לומדים מנהלים עם מנהלים ממנהלים

בכל חודש יתקיימו שלושה מפגשים בלבד: ערב אחד+ יום מלא + יום שישי

gc 3d_edited.png
bottom of page