top of page

שאלון למחקר על משמעות המקום

פוקס הילה, פוקס אריאל, קרייטלר שולמית

בימים אלו אנחנו עורכים מחקר בשיתוף עם פרופ' שולמית קרייטלר מאוניברסיטת תל אביב כחלק מאוסף מחקרים שמתגבש בימים אלה ובודק היבטים שונים של המקום.

 
לשם כך. אנו צריכים את עזרתכם במילוי והפצה של שאלונים. 


השאלונים מיועדים לכל הגילאים החל מגיל 10 אנו מבקשים למלא את השאלון ולהעביר גם לילדים/נכדים זה מאד יעזור שיהיה מגוון של גילאים בהתיחסות לשאלות.

הערה:

השאלון הוא שאלון עם שאלות פתוחות ויש להביע עמדות. אנחנו חושבים שבמילוי השאלון עם הילדים אפשר לעבור חוויה מיוחדת של שיח והתבוננות 

קישור לשאלון:

Date:

December 18th, 2021

bottom of page