top of page

31095

Roffe, E. (2022). Social influence on the promotion of ideas and products. MA Seminar Dissertation. Open University of Israel. Gaia College Open Access Publication. OL: Http://www.gaia.college/dis/31095

השפעה חברתית היא נושא שנמצא על סדר היום בעשור האחרון במיוחד, ועוד הרבה לפני. אמצעים של השפעה חברתית מתנהלים ע"י דוגמא אישית, נימוקים ושכנועים. כאשר מתקיימת הצגת דברים באופן מגמתי ע"י סוג של איום שחודר למודע ולהיגיון וגורם לשינויים בהתנהגות ובתחושות. ישנם אמצעים מגוונים להשפעות חברתיות שמשפיעים על מנהיגי דעת הקהל והם משפיעים על הסביבה.  גורמים להשפעה חברתית: לאדם המשפיע קיים מעמד חברתי שונה מאשר לאדם מושפע. המעמד מקנה לו סמכות כדי שהשפעתו תהיה יעילה. בזמנים מודרניים של שנות ה2000 המתקדמות, קל להיות משפיע ויותר מכך- מושפע חברתית באמצעות טלוויזיה, מחשב וטלפון נייד, שמתרכזים לכוח הרשתות החברתיות שבהן אנשים "מבלים" שעות רבות מהיממה. מה שקרה עם הזמן, שבני אדם הפכו את הרשת למקור מידע "מהימן" ובכך הם שואבים את כל המידע משם, וכאן מתחילה השפעה עצמית שמובילה להשפעה חברתית וכך הלאה. ישנן 3 סוגיות עיקריות שבהן נעסוק והן: תופעת נקודת מפנה, המובילה להתפשטות רעיונות ומוצרים והתנאים לקיומה. 


חוק המעטים, גורם הדבקות , כוח הקשר השפעה חברתית בעידן הדיגיטלי ותקשורת פה לאוזן – הלקוחות כיצרני תוכן התורמים לקבלת החלטות ניהוליות ולטיפוח חדשנות. מה גורם לאנשים להפיץ יותר מידע? , עידן השיתוף, 6 עקרונות תורמים להפצה. כלכלת שיתוף – התופעה וההשלכות על החברות שלושת הסוגיות האלו מדגישות את הנושא ומראות את תהליך ההשפעה החברתית, איך היא נגרמת ולמה היא גורמת. ניתן לראות מהסוגיות הנבחרות מוקדים רבים של השפעות חברתיות במיוחד בדור הצעיר שנולד אל תוך עידן רשתות, סמארטפונים ודיגיטל. החברה שתוצג בהמשך היא " "appleשכמובן מדובר עליה רבות ביום יום, בכל מקום. אציג את מודל החברה לאורך השנים, אך מעניין לראות את ההשוואה שנוצרה בין החברה הנ"ל לחברות מתחרות. לדוגמא : ניתן לראות כיום, כיצד התחלקו בני האדם לאנשי אייפון ואנשי סמסונג, איך זה מדרג בני אדם, איך זה משפיע עליהם, האם זה גורם להם לשינוי בהתנהגות? לשינוי בתחושות? הטלפון הסלולרי הפך להיות מרכז החיים שבו אנשים תלויים. שיפורים ושדרוגים במכשירים יגרמו לתלות נוספת גדולה יותר לבני האדם. כך נוצרה התחרות הגדולה בין החברות שעשו הפרדה בין המשתמשים במכשירים של החברות השונות


Roffe, E. (2022). Social influence on the promotion of ideas and products. MA Seminar Dissertation. Open University of Israel. Gaia College Open Access Publication. OL: Http://www.gaia.college/dis/31095Social influence on the promotion of ideas and products
.docx
Download DOCX • 206KB


 

לחצו על התמונה למעבר לדף החוקר


Roffe Eliran
Eliran Roffe


Where, What, Who

Open University of Israel

M.A

Program

Dr. Rinat Shanan Sachi, PhD

First Advisor

Gaia College Project Gallery

bottom of page