top of page
Asian woman studying English online

איך האנגלית שלך?

איך אפשר לשפר את האנגלית ולגשר בין החומר האקדמי ליכולות הביטוי שלכם

כל תוכנית דוקטורט דורשת שליטה מעמיקה באנגלית, אין זה משנה אם אתם שואפים לעשות דוקטורט בארץ או בדוקטורט בחו"ל. רמת אנגלית גבוהה היא קריטית להצלחה, אך אין זה סיבה לוותר על החלום האקדמי.

האתגרים כוללים קריאת מקורות מחקריים והבנתם, כמו גם יכולת כתיבה אקדמית מדויקת ובהירה. לכן, מכללת גאיה פיתחה שיטה חדשנית, מתוך הבנה ששפת המחקר חיונית להצלחה, המעודדת קריאה באנגלית של מקורות אקדמיים בתחום המחקרי המדויק לכם.


בנוסף, המכללה מציעה שירותי תרגום מתקדמים מעברית לאנגלית אקדמית, מאפשרים לכם לעבוד בעברית ולתרגם את הטקסט לאנגלית ברמה גבוהה. זהו גשר שמחבר בין החומר האקדמי ליכולת הביטוי שלכם, ומאפשר לכם להתמקד בחקר תוך שמירה על סטנדרטים אקדמיים גבוהים.

משחק אנגלית

שירותי תרגום

אנגלית עם מכללת גאיה

bottom of page