top of page

לימודי יסוד עם מכללת גאיה

המודל המחקרי הייחודי של מכללת גאיה למחקר אקדמי מאפשר לכם ללמוד בכל רחבי העולם עם האוניברסיטאות שאנחנו עובדים איתן והכל מהכורסא בסלון או באוניברסיטה בחו"ל או שילוב בין שני המודלים*. מתוך נסיון והיכרות מעמיקה ורבת שנים עם העולם האקדמי פיתחנו שיתופי פעולה וכלים להנגשה והשתתפות משמעותית בעולם האקדמי כבר מתארי הבסיס. מגוון שיתופי הפעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם מאפשרים לסטודנטים בחירה בין מגוון נושאים, תוכניות ומוסדות.

* כל התארים מוענקים על ידי האוניברסיטאות ובכפוף לחובות התואר כפי שמוגדרים במוסד האקדמי

תואר ראשון

לימודים מקצועיים

תוכניות לבחירה:

פגישות יעוץ וליווי

bottom of page