top of page
ma.jpg

תואר שני

לימודי תואר שני הם מסלול אקדמי מתקדם המיועד לסטודנטים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון. במהלך לימודי תואר שני, הסטודנטים נדרשים להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום הלימוד שלהם, תוך שילוב של קורסים מתקדמים ועבודת מחקר. לעיתים, התואר השני כולל גם פיתוח מיומנויות מקצועיות ספציפיות והתמחות בתחומים נבחרים. התכנית מסייעת לסטודנטים להגיע לרמה גבוהה יותר של הבנה וידע בתחום שלהם, ומכינה אותם לקריירות אקדמיות, מחקריות או מקצועיות ברמה גבוהה.

bottom of page