top of page
Meeting

החטיבה הטכנולוגית

כשאקדמיה פוגשת חדשנות טכנולוגית

עמוד זה מייצג את הפיתוחים הטכנולוגים שנובעים מתוך עבודות המחקר של מכללת גאיה למחקר אקדמי.

 

כל פיתוח טכנולוגי שכזה זוכה למטעפת שלמה של יזמות טכנולוגית-שיווקית-מחקרית על מנת להפוך את המודל התיאורטי לאבן שואבת של הצלחה מחקרית וכלכלית שמטרתה להביא לשגשוג כלכלי של כל העושים במלאכה

משדרגים בשבילכם
העמוד בתהליך שדרוג
bottom of page