top of page

דוגמאות לתחומי מחקר ייחודיים ללימודי תואר שלישי

 1. פסיכותרפיה באומנות

 2. עירוניות

 3. מדיניות עירונית ואסטרטגיות תכנון

 4. כלכלה עירונית ופיתוח

 5. אי שוויון חברתי ומרחבי עירוני

 6. קיימות עירונית ואתגרים סביבתיים

 7. עיצוב עירוני וניתוח מרחבי

 8. ממשל עירוני ושיתוף ציבור

 9. תחבורה וניידות באזורים עירוניים

 10. שימור היסטורי ומורשת עירונית

 11. חברה וכלכלה

 12. אירופה

 13. פוליטיקה

 14. אקולוגיה

 15. פיתוח בר קיימא

 16. אפריקה

 17. המזרח התיכון

 18. הוראת מתמטיקה

 19. הוראת גיאוגרפיה

 20. הוראת אנגלית

 21. הוראת כימיה

 22. אמריקה

 23. אוסטרליה

 24. הידרולוגיה

 25. סלובקיה

 26. סטטיסטיקה

 27. דמוגרפיה

 28. מדעי החברה

 29. כלכלה מרחבית

 30. תנועה בכבישים

 31. תחבורה חכמה

 32. פיתוח אזורי

 33. אתניות

 34. אמריקה הלטינית

 35. התנהגות ארגונית

 36. אתיקה בעסקים

 37. שיווק

 38. חשבונאות

 39. ניהול אסטרטגי

 40. אסטרטגיות סביבתיות

 41.  ניהול שינויים

 42. תכנון עסקי שנתי

 43. ניהול ספורט

 44. מדיניות חדשנות

 45. ניהול חדשנות

 46. יזמות

 47. התנהגות ארגונית

 48. ניהול יצירתיות

 49. ניהול ידע

 50. מנהיגות

 51. כלכלת בריאות

 52. ניהול שרשרת אספקה

 53. ​​לוגיסטיקה עסקית

 54. מידע עסקי

 55. תיירות

 56. מערכות מידע

 57. טרנספורמציה דיגיטלית

 58. ניהול מידע

 59. ניהול אסטרטגי בארגוני ספורט

 60. ארגונים ללא מטרות רווח

 61. ניהול משאבי אנוש

 62. מערכות בינה עסקית

 63. ניהול טלנטים

 64. ניהול קריירה

 65. צוותים ועבודת צוות

 66. רשתות חברתיות

 67. ניתוח מוסדי

 68. ניתוח השוואתי של מערכות

 69. כלכליות

 70. פסיכולוגיה חברתית

 71. התנהגות צרכנים

 72. אסטרטגיית שיווק חברתי

 73. כלכלה התנהגותית

 74. שיווק אסטרטגי

 75. שיווק שירותים

 76. מיתוג

 77. מיתוג בסטארטאפים

 78. היבטים דיגיטליים במיתוג

 79. תיירות הרים

 80. מיזוגים ורכישות

 81. ערים חכמות

 82. בנקאות

 83. סוציולוגיה של תיירות

 84. עסקים בינלאומיים

 85. סוציולוגיה של עסקים בינלאומיים

 86. תמחור

 87. יזמות חברתית

 88. פסיכולוגיה של יזמים

 89. מימון יזמי

 90. מדיניות תמיכה ביזמות

 91. איזון בין עבודה לחיי משפחה

 92. ארגונים ידידותיים למשפחה 

 93. סיכונים גיאופוליטיים

 94. אחריות חברתית תאגידית

 95. צדק חברתי

 96. אקונומטריה

 97. סטטיסטיקה​​

 98. חינוך מבוגרים

 99. פסיכולוגיה יישומית

 100. תולדות האומנות

 101. לימודי אפריקה

 102. אנתרופולוגיה תרבותית

 103. אנתרופולוגיה חברתית

 104. דידקטיקה של שפה זרה

 105. מדעי המידע

 106. ספרות

 107. מוסיקולוגיה

 108. הון אנושי

 109. פדגוגיה

 110. סוציולוגיה של תרבות

 111. דיפלומטיה 

 112. לימודי סביבה

 113. משאבי אנוש

 114. יחסים בין לאומיים

 115. עיתונאות

 116. תקשורת שיווקית

 117. סוציולוגיה צבאית

 118. ניתוח מדיניות

 119. מדעי המדינה

 120. פסיכולוגיה של תקשורת

 121. ניהול גוף ציבורי

 122. יחסי ציבור

 123. לימודי בטחון

 124. מידע חברתי

 125. אנתרופולוגיה פוליטית

 126. פסיכולוגיה פוליטית

 127. בינה מלכותית 

 128. חקר חיי היומיום

 129. קומפוזיציה

 130. הוראת מוזיקה

 131. טיפול במוזיקה

 132. לימודי קולנוע

 133. לימודי טלוויזיה

 134. לימודי אומנות

 135. טיפול באומנות

 136. בלשנות דיגיטלית

 137. בביליותרפיה

 138. לימודי אתניות והגירה

 139. לימודי אירופה

 140. ממשל גלובלי וארגונים בינלאומיים

 141. תאגידים טרנס-לאומיים וכלכלה גלובלית

 142. תקשורת בין-תרבותית 

 143. גלובליזציה ותנועות חברתיות

 144. גלובליזציה וקיימות סביבתית

 145. גלובליזציה ופיתוח

 146. גלובליזציה ואי שוויון

 147. גלובליזציה ושינוי פוליטי

 148. גלובליזציה וטכנולוגיה

 149. תקשורת

 150. רוחניות

 151. אימון עסקי

 152. לימודי דתות

 153. עבודה סוציאלית

 154. בריאות הציבור

 155. פסיכו-אונקולוגיה

 156. מימדי המובן

 157. אדריכלות 

 158. הפסיכולוגיה של בית המגורים

 159. בודהיזם

 160. בטחון הציבור

 161. הסדר הציבורי

 162. תהליכים ומתודולוגיות כוריאוגרפיות

 163. אימפרוביזציה וקומפוזיציה מחול

 164. מערכות ניתוח תנועה וסימונים

 165. ריקוד וטכנולוגיה

 166. ריקוד ואקטיביזם חברתי

 167. פדגוגיה של מחול

 168. ביקורת וניתוח ריקודים

 169. לימודי מחול ותרבות

 170. מחול כצורה של מחקר והפקת ידע

 171. טכניקות בטיחות בעבודה

 172. לימודים אמריקאיים

 173. ניתוח מדיניות 

 174. אנדרגוגיה 

 175. לימודי פסיכולוגיה יישומית 

 176. ארכיאולוגיה 

 177. לימודי אסיה ואפריקה

 178. לימודי בלקן

 179. דידקטיקה של שפות זרות

 180. בלשנות דיגיטלית

 181. דיפלומטיה

 182. אינפורמטיקה חברתית

 183. מתודולוגיה של מדעי החברה

 184. פסיכולוגיה ניסויית

 185. אפיסטמולוגיה של מדעי הרוח והחברה

 186. לימודי אתניות והגירה

 187. אתנולוגיה

 188. לימודי טלוויזיה וקולנוע

 189. לימודי אמנות

 190. קולנוע חברתי

 191. לימודי קולנוע

 192. פדגוגיה

 193. לימודי גלובליזציה

 194. הריטולוגיה

 195. מדעי המידע

 196. מנהל ציבורי

 197. בלשנות ופילולוגיה

 198. קומפוזיציה ותאוריה של מוזיקה

 199. מדעי התקשורת

 200. לימודי תרבות

 201. לימודי ספרות

 202. לימודי תקשורת

 203. יחסים בינלאומיים

 204. מוזיקולוגיה

 205. לימודי עיתונאות

 206. יחסי ציבור

 207. לימודי סביבה ומרחב

 208. לימודי משאבי אנוש וארגונים

 209. לימודי פסיכולוגיה

 210. פיתוח אישי

 211. לימודי פסיכולוגיה בתקשורת

 212. תרגום

 213. לימודי דת

 214. לימודים סלאבים

 215. לימודי סלובניה

 216. אנתרופולוגיה חברתית ופוליטית

 217. פסיכולוגיה חברתית ופוליטית

 218. עבודה סוציאלית

 219. סוציולוגיה

 220. סוציולוגיה של התרבות

 221. לימודי חיי היום-יום

 222. לימודי מסלולי חיים

 223. לימודי מגדר

 224. פסיכואנליזה תיאורטית

 225. תקשורת שיווקית

 226. תולדות האמנות

 227. לימודי ביטחון

 228. לימודי סוציולוגיה צבאית

 229. היסטוריה

 230. לימודי אמנויות הבמה

 231. אסרטרטגיות ייצור

 232. ייעול פיתוח מיומנויות ייצור

 233. ייעול פיתוח מיומנויות שירות

 234. אסטרטגיות שוק

 235. צורות גמישות של שוק העבודה

 236. ביטחון סוציאלי של עובדים

 237. גיבוש מדיניות ציבורית

 238. קבלת החלטות פוליטיות

 239. כלכלה פוליטית בין לאומית

 240. מדיניות חוץ

 241. סוציולוגיה של יחסים בין לאומיים

 242. מוסדות וארגונים בין לאומיים

תואר שני בתרפיה באומנות

פרופסורה

בשעה טובה אפשר להירשם למעבדה הראשונה שלנו שתעניק לכם את התואר פרופסור

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיהיה לכל הדוקטורים המצטרפים 

מלא, מלא, מלא 

בהצלחה

Friends by the Lake

C&AP - דוקטורט בדרך שלך

הרישום נמשך

 

מצאנו את החוליה החסרה בין התואר השני  לתואר שלישי

בנינו תואר שני וחצי והנה הוא לפניכם

 

 

Gaia College Research Institute

 Ringgold ID no. 612580; Com ID no. 16985467


Google 1st Page: 82, World TOP5: 11
Google medal: 350
Best Uni Rank: 313


gct

Gaia College Team

Get in touch with Gaia College Team

לוגו גאיה.png

Get in touch with the Gaia College Team

bottom of page