שם המסלול: 

דוקטורט בחינוך

תוכניות הדוקטורט בחינוך מתקיימות

באוניברסיטאות מהעשירון העליון של

האקדמיה העולמית.

 

תנאי קבלה 

תואר שני מוכר על ידי המל"ג הישראלי, נושא מחקר מאושר על ידי מנחה בחו"ל, הצעת מחקר מאושרת וראיון קבלה.

זמן מינימלי לסיום לימודים  

שנתיים. תוכנית לימודים מלאה מסתיימת בשנתיים הכוללים 4 נסיעות לחו"ל לפרק זמן של כ10 ימים כל פעם. אם לא מסיימים בשנתיים בכל שנה נוספת רק טיסה אחת בשנה. במהלך השהות בחול נלמדים הקורסים הפרונטליים ומתקיימות הפגישות עם המנחים.

תאור התעודה/תואר  

המסיימים מקבלים תואר דוקטור PhD. התואר מוכר בישראל.

מה מלמדים במסלול?

מושגים תיאורטים בחינוך, גישות מחקריות בחינוך, בחירה 5 מודולים מתוך רשימה ארוכה מאד של קורסים בחינוך על פי נושא הדוקטורט.

 

 

תחומי מחקר 

תחומי ההוראה של חינוך המורים

 • הוראה, למידה וחינוך

 • הוראה מתמטית, מחשוב, מדעי הטבע ולימודים טכניים

 • הוראה מדעי החברה ומדעי הרוח

 • הוראה בתחום האמנות

 • הוראה בסביבה וירטואלית

 

תחומי לימוד למדעי החינוך

 • חינוך חברתי

 • חינוך מיוחד ושיקומי

 • חינוך לגיל הרך

 • מדיניות חינוכית

 • פיקוח, ארגון וייעוץ אישי

 

 

 

דוקטורט בחינוך

© 2018 by GAIA COLLEGE.