top of page
Get in touch with the Gaia College Team

 

שם המסלול: 

דוקטורט בחינוך

תוכניות הדוקטורט בחינוך (או כמו

שאומרים אצלנו דוקטורט למורים)

מתקיימות באוניברסיטאות

מהעשירון העליון של

האקדמיה העולמית.

 

תנאי קבלה ללימודי התואר השלישי:

בכדי לדעת אם יש לכם את תנאי הקבלה ללימודי הדוקטורט עליכם לוודא שהתואר השני שלכם מוכר על ידי המל"ג הישראלי, כי זה הדבר הראשון שנבדק על ידי האוניברסיטה בחו"ל. ואז אתם צריכים נושא מחקר שמאושר על ידי מנחה בחו"ל, והדבר האחרון הוא שהצעת המחקר שלכם תאושר. לפעמים כשיש עודף רישום לתוכנית הדוקטורט אז יש גם ראיון קבלה.

אורך תוכנית הדוקטורט - כמה זמן נמשך התואר השלישי?  

תוכנית לימודים מלאה מסתיימת בארבע שנים הכוללים 4 נסיעות לחו"ל לפרק זמן של כשבוע ימים כל פעם. בתום שנה וחצי מגישים את הצעת המחקר, כותבים מאמר ומשתתפים בכנס בין לאומי. חצי שנה נוספת למחקר בשטח וניתוח נתונים ועוד חצי שנה של כתיבת הדיון ושליחה לביקורת חיצונית. בשנה השלישית הטיסה היא בחירה ובשנה הרביעית טיסה להגנה על התואר. במהלך השהות בחול נלמדים הקורסים הפרונטליים ומתקיימות הפגישות עם המנחים. בימים אלו כל הלמידה היא בזום בדיוק כמו בכל האקדמיה ברחבי העולם.

תאור התעודה/תואר  

המסיימים מקבלים תואר דוקטור PhD. התואר מוכר בישראל. התואר עומד בכל 4 הקריטריונים של ההכרה הבין לאומית. 1. מוכר בגף להערכת תארים במשרד החינוך, 2. מוכר במלג המקומי, 3. תוכנית בין לאומית שבה סטודנטים מכל העולם, 4. דירוג אקדמי גבוהה מאד המעיד על פרופסורים חוקרים ומפרסמים בכתבי עת מדורגים ומכובדים.

מה מלמדים במסלול?

מושגים תיאורטים בחינוך, גישות מחקריות בחינוך, בחירה 5 מודולים מתוך רשימה ארוכה מאד של קורסים בחינוך על פי נושא הדוקטורט.

תחומי מחקר 

תחומי ההוראה של חינוך המורים

 • הוראה, למידה וחינוך

 • הוראה מתמטית, מחשוב, מדעי הטבע

   ולימודים טכניים

 • הוראה מדעי החברה ומדעי הרוח

 • הוראה בתחום האמנות

 • הוראה בסביבה וירטואלית

 

תחומי לימוד למדעי החינוך

 • חינוך חברתי

 • חינוך מיוחד ושיקומי

 • חינוך לגיל הרך

 • מדיניות חינוכית

 • פיקוח, ארגון וייעוץ אישי

פרופ' ווגרינק, דיקן הפקולטה לחינוך, מזמין אתכם ללימודי תואר שלישי

בפקולטה לחינוך באוניברסיטת לובליאנה - אחת מהאוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם:

סטודנטים לובליאנה.jpg
לובליאנה 3.jpg