top of page

PhD in Globalization

Price

2500$ anual fee

Duration

4 Years

About the Course

דוקטורט בגלובליזציה הוא תואר אקדמי מיוחד המתמקד בחקר הגלובליזציה כתהליך רב מימדי המקיף היבטים כלכליים, חברתיים, תרבותיים ופוליטיים. גלובליזציה מתייחסת לקישוריות ההדדית ולתלות ההדדית ההולכת וגוברת של מדינות וחברות ברחבי העולם, בהקלה על התקדמות בתקשורת, תחבורה וטכנולוגיה.


בתוכנית דוקטורט בגלובליזציה, הסטודנטים עוסקים במחקר וניתוח מעמיקים כדי לקבל הבנה מקיפה של הגורמים, ההשלכות והדינמיקה של הגלובליזציה. הם חוקרים נקודות מבט ותיאוריות שונות הקשורות לגלובליזציה, כגון גלובליזציה כלכלית, גלובליזציה תרבותית, גלובליזציה פוליטית וגלובליזציה סביבתית.


תחומי הלימוד והמחקר הספציפיים עשויים להשתנות בין אוניברסיטאות ותכניות, אך נושאים נפוצים המכוסים בתוכנית דוקטורט בגלובליזציה יכולים לכלול:

  • ממשל גלובלי וארגונים בינלאומיים

  • תאגידים טרנס-לאומיים וכלכלה גלובלית

  • תקשורת בין-תרבותית וחילופי תרבות

  • גלובליזציה ותנועות חברתיות

  • גלובליזציה וקיימות סביבתית

  • גלובליזציה ופיתוח

  • גלובליזציה ואי שוויון

  • גלובליזציה ושינוי פוליטי

  • גלובליזציה וטכנולוגיהבמהלך לימודיהם, סטודנטים לתואר שלישי בגלובליזציה מבצעים בדרך כלל מחקר מקורי ומפיקים עבודת גמר התורמת לגוף הידע הקיים בתחום. הם עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם יועצי הפקולטה ועוסקים בניתוח קפדני וחשיבה ביקורתית כדי לחקור שאלות מחקר ספציפיות או נושאים מעניינים בתחום הגלובליזציה.


סיכויי קריירה עבור אנשים עם דוקטורט בגלובליזציה יכולים להיות מגוונים. בוגרים יכולים להמשיך בקריירה אקדמית כפרופסורים או חוקרים, לערוך מחקר והוראה נוספים באוניברסיטאות. הם יכולים גם לעבוד בארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים, צוותי חשיבה, סוכנויות פיתוח בינלאומיות או חברות ייעוץ, שם ניתן ליישם את המומחיות שלהם בגלובליזציה בתחומים כמו ניתוח מדיניות, יחסים בינלאומיים, עסקים גלובליים או פיתוח בר קיימא.

Your Instructor

אוניברסיטת לובליאנה

אוניברסיטת לובליאנה

דוקטורט בגלובליזציה הוא תואר אקדמי מתקדם המתמקד בחקר הקשר והתלות ההדדית של מדינות וחברות ברחבי העולם. התלמידים מתעמקים בהיבטים שונים של הגלובליזציה, כולל הממדים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והפוליטיים שלה. באמצעות מחקר וניתוח מעמיקים, התלמידים צוברים מומחיות בנושאים כמו ממשל גלובלי, תאגידים טרנס-לאומיים, תקשורת בין-תרבותית והשפעת הגלובליזציה על תחומים שונים. בוגרים יכולים להמשיך בקריירה באקדמיה, מחקר, ניתוח מדיניות, ארגונים בינלאומיים או ייעוץ, ליישם את הידע שלהם כדי להתמודד עם אתגרים והזדמנויות גלובליות.

bottom of page