top of page

PhD in International Institutions and Organizations

Price

About 2750 Euro Annual Fee

Duration

4

About the Course

דוקטורט במוסדות וארגונים בינלאומיים הוא תואר אקדמי מתקדם המתמקד בחקר המבנים, התפקודים והדינמיקה של מוסדות וארגונים בינלאומיים שונים. זה נופל בתחום הרחב יותר של יחסים בינלאומיים, הבוחן אינטראקציות בין מדינות, שחקנים לא-מדינתיים וסוגיות גלובליות.


להלן סקירה כללית של מה שאתה עשוי לצפות בעת המשך לדוקטורט בתחום זה:

מיקוד מחקר: במהלך הדוקטורט שלך, תתעמק במחקר של מוסדות וארגונים בינלאומיים, תוך הבנת תפקידיהם, תהליכי קבלת ההחלטות וההשפעה על פוליטיקה גלובלית, כלכלה וסוגיות חברתיות. ייתכן שתתרכז בארגונים ספציפיים כמו האו"ם, ארגון הסחר העולמי, קרן המטבע הבינלאומית או ארגונים אזוריים כמו האיחוד האירופי או ASEAN.


גישה בין-תחומית: מוסדות וארגונים בינלאומיים פועלים בצומת של דיסציפלינות שונות, כגון מדעי המדינה, משפט בינלאומי, כלכלה, סוציולוגיה והיסטוריה. כתוצאה מכך, סביר להניח שהמחקר שלך יקיף גישה בין-תחומית כדי לקבל תובנות מקיפות על הישויות הללו.


תיאוריה ומתודולוגיה: צפו לעסוק בתיאוריות ומתודולוגיות שונות המשמשות בחקר היחסים הבינלאומיים. זה עשוי לכלול שיטות מחקר איכותניות, כגון מקרי מקרה וראיונות, כמו גם שיטות כמותיות כמו ניתוח סטטיסטי.

סקירת ספרות: חלק קריטי בדוקטורט שלך יכלול ביצוע סקירת ספרות נרחבת כדי לזהות פערים במחקר קיים וכדי למסגר את שאלות המחקר שלך בהקשר של מלגה קודמת.


מחקר מקורי: ליבת הדוקטורט שלך תהיה מחקר מקורי התורם ידע ותובנות חדשות לתחום. זה עשוי לכלול ביצוע עבודת שטח, ניתוח נתונים ראשוניים והצעת נקודות מבט חדשניות על תפקודם של מוסדות וארגונים בינלאומיים.

לימודים: בהתאם לתוכנית, ייתכן שתידרש ללמוד קורסים רלוונטיים בתחומים כמו תיאוריית היחסים הבינלאומיים, היסטוריה דיפלומטית, ממשל גלובלי, משפט בינלאומי ומתודולוגיית מחקר.


עבודת הדוקטורט: השיא של תוכנית הדוקטורט שלך הוא הכתיבה וההגנה על עבודת הדוקטורט שלך. מסמך זה אמור להציג את ממצאי המחקר שלך, להפגין הבנה עמוקה של הנושא ולספק עדות ליכולות החשיבה האנליטית והביקורתית שלך.


מעורבות קהילה אקדמית: צור קשר עם הקהילה האקדמית על ידי השתתפות בכנסים, סדנאות וסמינרים הרלוונטיים לתחומי העניין שלך במחקר. יצירת רשתות עם חוקרים אחרים יכולה לספק משוב בעל ערך והזדמנויות פוטנציאליות לשיתוף פעולה.


אפשרויות קריירה: דוקטורט במוסדות וארגונים בינלאומיים יכול להוביל למסלולי קריירה שונים. בוגרים עוסקים לעתים קרובות בתפקידים אקדמיים כפרופסורים או חוקרים, תפקידים בארגונים ממשלתיים או לא ממשלתיים, צוותי חשיבה, סוכנויות פיתוח בינלאומיות או קריירה דיפלומטית.

Your Instructor

University of Lubliana

University of Lubliana

דוקטורט במוסדות וארגונים בינלאומיים הוא תואר אקדמי מתקדם המתמקד בחקר המבנים, התפקודים והדינמיקה של מוסדות וארגונים בינלאומיים שונים. זה נופל בתחום הרחב יותר של יחסים בינלאומיים, הבוחן אינטראקציות בין מדינות, שחקנים לא-מדינתיים וסוגיות גלובליות.

bottom of page