top of page

PhD in Sports Tourism Management

Price

4500 Euro Anual Fee

Duration

3 years

About the Course

דוקטורט בניהול תיירות ספורט הוא תואר אקדמי מתקדם המתמקד בחקר תיירות ספורט, המשלב היבטים של תעשיות ספורט, נסיעות ואירוח. תחום בינתחומי זה חוקר את הקשר בין אירועי ספורט, מתקני ספורט ותיירות, כמו גם את ההשפעות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של נסיעות הקשורות לספורט.


להלן כמה מרכיבים מרכזיים שניתן לצפות להם בתוכנית דוקטורט בניהול תיירות ספורט:


מיקוד מחקר: כדוקטורנט, תערוך מחקר מעמיק על היבטים שונים של ניהול תיירות ספורט. זה עשוי לכלול חקירת תכנון וארגון אירועי ספורט, בחינת תפקידו של הספורט במשיכת תיירים וניתוח השפעת תיירות הספורט על כלכלות וקהילות מקומיות.


גישה בין-תחומית: ניהול תיירות ספורט שואב מדיסציפלינות מרובות, כגון ניהול ספורט, לימודי תיירות, ניהול אירועים, שיווק, כלכלה וסוציולוגיה. תעודד אותך לנקוט בגישה בינתחומית למחקר שלך כדי לקבל הבנה מקיפה של התחום.


סקירת ספרות: חלק משמעותי ממסע הדוקטורט שלך יכלול ביצוע סקירת ספרות יסודית כדי להבין את גוף הידע הקיים בניהול תיירות ספורט. סקירה זו תעזור לך לזהות פערי מחקר ולמסגר את שאלות המחקר שלך.


שיטות כמותיות ואיכותניות: בהתאם למיקוד המחקר שלך, אתה יכול להשתמש במתודולוגיות מחקר שונות, כולל שיטות כמותיות (למשל, סקרים, ניתוח סטטיסטי) ושיטות איכותניות (למשל, ראיונות, מקרים מקרים) כדי לאסוף ולנתח נתונים.


קורסים מתקדמים: התוכנית שלך עשויה לכלול קורסים בניהול תיירות ספורט ותחומים קשורים כדי לבנות בסיס תיאורטי חזק למחקר שלך. הקורסים עשויים לכסות נושאים כמו ניהול אירועי ספורט, תכנון תיירות, התנהגות צרכנים וניתוח השפעה כלכלית.


מחקר מקורי: לב הדוקטורט שלך יהיה מחקר מקורי. תעצב ותערוך פרויקטים מחקריים התורמים ידע ותובנות חדשות לתחום ניהול תיירות ספורט.


עבודת דוקטורט: שיאה של תוכנית הדוקטורט שלך יהיה השלמת עבודת דוקטורט המבוססת על ממצאי המחקר שלך. מסמך זה אמור להוכיח את יכולתך לבצע מחקר עצמאי ולתרום תרומה משמעותית לתחום.


מעורבות קהילה אקדמית: שיתוף פעולה עם הקהילה האקדמית באמצעות כנסים, סדנאות ואירועי נטוורקינג יאפשר לך להציג את המחקר שלך, לקבל משוב ולשתף פעולה עם חוקרים אחרים בתחום.


הזדמנויות קריירה: דוקטורט בניהול תיירות ספורט יכול להוביל למסלולי קריירה שונים. בוגרים עוסקים לעתים קרובות בתפקידים אקדמיים כפרופסורים או חוקרים באוניברסיטאות או לוקחים תפקידי מנהיגות בארגוני ספורט, מועצות תיירות, חברות לניהול אירועים וסוכנויות ממשלתיות העוסקות בפיתוח ספורט ותיירות.


כאשר שוקלים תוכנית דוקטורט בניהול תיירות ספורט, חיוני לבחור באוניברסיטה בעלת מוניטין עם חברי סגל שיש להם מומחיות בתחום. בנוסף, שקול גורמים כגון משאבים זמינים למחקר, הזדמנויות לשיתוף פעולה והתאמה של התוכנית לתחומי העניין והקריירה שלך במחקר.

Your Instructor

SWU

SWU

דוקטורט בניהול תיירות ספורט הוא תואר אקדמי מתקדם המתמקד בחקר תיירות ספורט, המשלב היבטים של תעשיות ספורט, נסיעות ואירוח. תחום בינתחומי זה חוקר את הקשר בין אירועי ספורט, מתקני ספורט ותיירות, כמו גם את ההשפעות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של נסיעות הקשורות לספורט.

bottom of page