top of page

אירועים קרובים

 • מפגש דוקטורנטים C&AP
  מפגש דוקטורנטים C&AP
  מספר תאריכים
  יום ב׳, 15 באפר׳
  C&AP PhD Online Meeting
  15 באפר׳ 2024, 20:00 – 21:20
  C&AP PhD Online Meeting
  15 באפר׳ 2024, 20:00 – 21:20
  C&AP PhD Online Meeting
  קבוצת הדוקטורנטים תפגש אחת לחודש במקביל לליווי האישי ולהנחיה הפרטנית של מנחה הדוקטורט. על כולם להגיע למפגש החד חודשי עם הסגל של מכללת גאיה למחקר אקדמי על מנת להציג את ההתקדמות החודשית שלהם במקביל לדיווח ההתקדמות מול המנחה. יש לנו מלאכה רבה של סקירת ספרות וכתיבת מאמרים. לכן כל מפגש הוא חשוב וכל הנחיה
bottom of page