top of page

14222

Tzohar, S. (2022). The relationship between rehabilitative swimming and the stress level of children diagnosed on the autistic spectrum. Dissertation as part of the obligations of the MEd degree studies. Herzog Academic College. Gaia College Open Access Publication Dis 14222. OL: Http://gaia.college/dis/14222


 

Abstract


העבודה בבריכות טיפוליות מפגישה מטפלים עם ילדים ומבוגרים המבקשים לטפל בבעיות ופתולוגיות שונות: בעיות מוטוריות, שיקומיות רגשיות ועוד. בתוך כלל המטופלים שמגיעים, בפרט בגילאי הפעוטות והילדים-ישנו מספר הולך וגדל של פונים על הרצף האוטיסטי מגיל צעיר מאוד (שנתיים \שלוש) עד גילאי בגרות. ניתן אף לראות כי טיפולי ההידרותרפיה הינם חלק מסל השירותים שהקופה מציעה לילדים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, לצד רכיבה טיפולית, תרפיה במוזיקה, תרפיה באומנות, וכמובן הטיפולים הפארה- רפואיים כמו פיזיותרפיה קלינאיות תקשורת וריפוי בעיסוק. יחד עם זאת, ההידרותרפיה והטיפול ההידרותרפי לאוטיזם בפרט לא נחקרו מספיק ולמטפלים חסר מאוד החומר התאורטי וכנגזרת ממנו החלק המעשי לשיפור והתמקצעות בטיפול.


לטיפול ההידרותרפי בילדים על הרצף האוטיסטי מטרות שונות: פיתוח, תקשורת, ויסות חושי, ישנם גם מטרות בתחום הקשב והריכוז הנלווים להפרעות בתקשורת. בעבודת המחקר שלי בחרתי להתמקד בטיפול ברמת המתח שיש לילדים ובתרומה של הפעילות במים (להלן "תוכניות שחיה") להורדת המתח והלחץ בקרב ילדים אלו.


שאלת המחקר היא האם יש קשר בין השתתפות בתוכנית שחיה לרמת לחץ של הילד על הרצף האוטיסטי.


השערת המחקר היא, שילד שהשתתף בתוכנית שחיה במשך יותר משנתיים הוריו יציגו רמת לחץ נמוכה יותר מילד שלא השתתף בתוכנית שחיה. בכדי לחדד את אמינות המחקר, הילדים שלא השתתפו בתוכנית שחיה הינם ילדים שנרשמו לתוכנית אך טרם התחילו או שהם בתחילתה של התוכנית והילדים שנכללים בקבוצה שכן עברו תכנית שחיה הם אחרי לפחות שנתיים של תכנית רציפה.


בראיונות עם ההורים, נעשה מחקר עומק על השפעה של חיי היומיום על ההתנהגות, יחד עם ייחודיותה של תקופת הקורונה והדרך שלה לבודד את השפעת הפעילות בבריכה על הילדים.

 


Tzohar, S. (2022). The relationship between rehabilitative swimming and the stress level of children diagnosed on the autistic spectrum. Dissertation as part of the obligations of the MEd degree studies. Herzog Academic College. Gaia College Open Access Publication Dis 14222. OL: Http://gaia.college/dis/14222


שי צוהר עבודת גמר
.docx
Download DOCX • 3.08MB

Where, What, Who

Herzog Academic College

M.Ed

Program

Prof. Ohad Bar David, PhD

First Advisor

Project Gallery

bottom of page