top of page

22221

Sela, R. (2022). Comparison between Shamanism and Characteristics of Heroin Addiction. Gaia College Open Access Publication Dis 22221. OL: Http://gaia.college/dis/22221


 

Abstract


עבודה זו משתמשת בגישות אנתרופולוגיות בהקשר בין תופעת הטקסים השאמאנים לתופעת ההתמכרות לסם ההרואין בחברה הישראלית. תחום ההתמכרות מתבטא דרך התנסות אישית עם מכורים ומכורות לסמים בהשוואה לתיאוריות השאמאניזם. עבודת השדה התקיימה במהלך שנתיים בהן עבדתי בפרויקט "יזהר" הנותן מענה לאוכלוסיית המכורים לסמים. יצרתי קשר עם מאות מכורים ומכורות תוך כדי צבירת חוויות וסיפורים מעולמם האישי והכואב. פגישות והכרות עם אוכלוסיה זו, יצר עבורי את הדחף לחיפוש ומחקר אחר עולמם של המכורים. תחום ההתמכרות הינו מורכב ואפל הן לחברה והן לאנשי מקצוע, מרבית האוכלוסייה הנתקלת לראשונה בשיח על מכורים לסמים או ליתר דיוק נרקומנים, תוהים לגבי השליטה במצב הקיים או אי השליטה בחייהם של המכורים. נוכחתי לגלות כי מאפייני ההתמכרות סוחפים את המכור לטראנס המונע להשגת הסם. מאפיינים אלו פוגמים בתפקוד חייו וקושי בגמילה.

ההתבוננות בחייהם של המכורים היוו עבורי קישור למאפייני השאמאניזם. עבודה זו תבחן לעומק את קווי הדמיון בין מאפייני הטקסים השאמאנים למאפייני ההתמכרות בטקסיות ובטראנס במהלך השגת הסם. השאמאניזם מאופיין במעשיים ואמונות המאפשר למשתתפים לעבור ממצב רגיל למצב של טראנס חושי ועל חושי ובו בזמן לשלוט בתהליך הקיים ולהיות מודע לכל שלביו. מוביל טקסים אלו הינו השאמאן, מנהיג רוחני, קוסם ורופא שבטי המייחסים לו קשרים על טבעיים עם כוחות עליונים. ניתן לראות, כי מרבית המטופלים מעולם ההתמכרות נעים במהלך חייהם ממצב טרנס על חושי הסובב סביב הסם לבין מצב חושי המאפיין לכאורה מצב רגיל בו הם נאלצים לתפקד כאנשים נורמטיביים המנהלים את חייהם במטרה לשרוד.

תנודה זו בין מצב מוביל למובל בנטילת הסם המאופיין בחייהם בולט בשורש הבעיה להתמכרות . תיאוריות שונות בתחום ההתמכרות עוסקות בשאלה האפלה- האם השימוש בידי המכור או שמע ההתמכרות הינה מחלה בלתי נשלטת?


אשלב בין התנסותי בפרויקט יזהר והן לתיאוריות שונות בתחום ההתמכרות והשאמאניזם. ההתנסות בשטח הייתה בעיניי כסוג של חוקרת אנתרופולוגית הנשאבת לחייהם של המכורים והמכורות ומנסה כל יום מחדש להבין את מצביהם הנפשיים, הן המוביל והן המובל בשימוש הסם. מטרתו של פרויקט יזהר בשיתוף עם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול ומשרד הבריאות, הינו מזעור נזקים בשימוש בסמים, מחלות מדבקות איידס, צהבת שחפת ומחלות מין בקרב המכורים. דרך יצירת קשר בלתי פורמאלי ואישי נוצר חיבור ותיווך למרכזי הטיפול השונים.


בעבודה זו, אציג את מקורות אמונת השאמאניזם אל מול מאפייני ההתמכרות. חשוב לציין כי עבודה זה עומדת בראשה כדיון מעמיק ללא חיפוש אחר תשובות קונקרטיות לטיפול במכורים לסמים אלא כהסתכלות פילוסופית ומיסטית בתופעה מורכבת ומעורפלת זו. קווי הדמיון ואף השוני מהווים גירויי למחשבה לתופעות חברתיות הן בעולם המערבי והן באמונת השאמאניזם. לסיכום, מקור השאמאניזם וקיומו מאפשרים פתיחת דלת להמשך הדיון בקווי הדמיון

והמורכבות להתמכרות בסם ההרואין. בהמשך עבודתי אפרק את טקסי השאמאן לתתי נושאים כגון: טראנס, החלפת זהויות וטקסיות. בחירת תתי נושאים אלו יהוו המשך דיון מעמיק בהיבט הפילוסופי כדרך חיים של השאמאניזם בהשוואה לחייהם של המכורים לסמים ופירוט עבודת השטח המאופיינת בפגישות עם המכורים ברחוב באופן קבוע בשגרתם ובייחוד במצבי הטראנס להשגת הסם. 


Sela, R. (2022). Comparison between Shamanism and Characteristics of Heroin Addiction. Gaia College Open Access Publication Dis 22221. OL: http://gaia.college/dis/22221


אוכלוסיה מכורה להירואין רז סלע
.docx
Download DOCX • 118KB

Where, What, Who

University of Haifa

B.A

Program

Prof. Claudine Alankoh, PhD

First Advisor

Project Gallery

bottom of page