top of page

ATINER Philosopy Conference

ציבורי·3 חברים

לכל הדוקטורנטים שלנו. מדובר בכנס ביוון והוא כנס בפילוספיה. היתרון הוא שכל דקוטורנט יכול לקחת חלק מסקירת הספרות של הדוקטורט שלו ולהציג אותו בכנס מההיבט הפילוסופי שלו. אמנם כרגע זה אולי נשמע לכם כמו סינית. או לצורך הענין מנדרינית. אבל זה בסדר. הצוות של מכללת גאיה למחקר אקדמי נמצא פה בשביל לתת גם למי שהוא עדין לא דוקטור את האפשרות לפרסם מאמר בכנס.


לצורך הענין אם אתם לדוגמא עושים תואר שלישי בחינוך. ויש לכם פרק שמדבר על בחינת החשיבות של החינוך הרגשי בתוך המערכת הבית ספרית. אז יש לכם בסיס מצוין להכין מאמר לכנס. על השאלה אם צריך ועד כמה אמור בית הספר להכנס לשאלות רגשיות-חברתיות. פעם היו קוראים לבתי ספר - בתי חינוך. אז אולי היה הרבה יותר מקום לחינוך בתוך בתי הספר. אבל היום המעבר למערכת הרבה יותר טכנוקרטית שמטרת העל שלה היא לייצר מדענים ומהנדסים אולי לא צריכה עוד לעסוק בשאלות חינוכיות ורגשיות. דוגמא.


וכנל אפשר גם…

אימייל לשליחת התקצירים והמאמרים: atiner@atiner.gr

תבנית לכתיבת התקציר: abstract submission form

FORM-PHI
.docx
הורידו את DOCX

כתב עת מארח:

Athen Journal of Philosophy

לבדוק אם מתחייבים לפרסם את כל המאמרים שמוצגים בכנס

ברוך הבא לקבוצה! אתה יכול להתחבר עם מנויים אחרים, לקבל עדכונים ולשתף תמונות.

    מי אנחנו

    27-30 May 2023. Dr. David Philip Wick. 19th Annual Internati...