© 2018 by GAIA COLLEGE.

1/35

מעונינים להשתתף בימים הפתוחים באוניברסיטאות בחו"ל?

 

הרשמו לקבלת תאריכים ופרטים נוספים....

 
Be a part of the
World-Wide Gaia College

מכללת גאיה - עולם של אקדמיה

 

לקבלת פרטים נוספים ורישום לימים פתוחים: 

Reinvent Yourself:
Discover the Rewards of Being a Gaia College Student

01

גישה אקדמית 

 

גישה אקדמית רצינית, חדשנית, אוהבת, קשובה, המספקת מגוון רחב של פתרונות אקדמאים ומנהלתיים 

 

04

אקרדיטציה אקדמית

הבנה עמוקה של מנהלות אקדמיות הביאו אותנו לבניית תוכנית במסגרתה הקורסים שלנו, אשר ניתנים במסגרת שאינה אקדמית מעניקה לכם קרדיט אקדמי בלימודי התואר הראשון ובחלק מתוכניות הדוקטורט 

02

רק באונ' הטובות ביותר בעולם

תארים מוכרים באוניברסיטאות מוכרות, רציניות ובעלות דירוג אקדמי עולמי גבוה

05

להיות אזרח העולם זה מחייב

זירת המחקר - ישראל

משמעות המחקר - גלובלית

שהות בחו"ל - בין עשרה לעשרים ימים בשנה

 

03

מנטור אקדמי

 

ליווי והכוונה אקדמית אישית לכל אורך הדרך

06

תשלום

תשלום נפרד בעבור כל שירות כך שניתן לבנות את סל הליווי באופן מודולרי ומותאם לצרכים.

מאפשר שקיפות מול הלקוח.