top of page

EEEU24 - 4rd Global Conference

ציבורי·20 חברים

שלבים ברישום לכנס - נרשם, שילם, מילא טופס, שלח תקציר

 1. אבי בוקרא (נרשם, מעביר תשלום)

 2. שרית ייטב (נרשמה, מעבירה תשלום)

 3. רבקה דוד (נרשמה, שילמה)

 4. אושרי דביר (נרשם, שילם)

 5. אבי טקלה (נרשם)

 6. אייל וואהבי (נרשם, שילם)

 7. יניב זנאתי (נרשם, שילם, מילא טופס)

 8. עו"ד יעל דניאלה שפר (נרשמה, שילמה)

 9. גיא קופמן (נרשם, שילם, מילא טופס, שלח תקציר)

 10. אייל קארו (נרשם, שילם)

 11. עבד עבדלחלים (נרשם)

 12. ימית מיכאלי (נרשמה, שילמה)

 13. נורית כלפון (-)

 14. אסלם חוג'ירת (נרשמה, שילמה)

 15. אלכסנדר חייט (נרשם)

 16. אייל קארו (נרשם, שילם)

 17. וואל מוגרבי (נרשם, שילם)

 18. אבי בוקרא (נרשם)

 19. אלירן רופא (נרשם, שילם)

 20. הילה פוקס (נרשמה, שילמה)

 21. אריאל פוקס (נרשם, שילם)


כנס לוגיסטיקה באוקטובר

 1. אבירם אשכנזי

 2. אלעד סלומון

מי אנחנו

4rd Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an ...

נושאים