top of page

Research Group

ציבורי·4 Researchers
ד"ר אריאל פוקס, PhD
17 בדצמבר 2023 · הוסיפו תמונת ונושא לקבוצה.
סגל

הי מצרף כאן קישור למחקר של קבוצת חוקרים של מכללת גאיה למחקר אקדמי בראשות ד"ר הילה פוקס וד"ר אריה פישביין בתחום של ניהול ומנהיגות במאה ה21. נודה לכם מאד על מילוי השאלון והפצתו בקבוצות הווטאפ שלכם.תודה רבה מכל הלב

אריאל

    מי אנחנו

    בקבוצה זו תוכלו למצוא מחקרים של מכללת גאיה מכל התארים האקדמא...