top of page

דוקטורט בחינוך (דוקטורט למורים)

ציבורי·13 תלמידים
יעקב גרבי
26 ביוני 2023 · הצטרפו לקבוצה.
****
*****
רן מור
15 ביוני 2023 · הצטרפו לקבוצה.
****
*****

מורות ומורים יקרים, נשמח לקבל את עזרתכם במילוי השאלון. נותרו לנו עוד כ20 שאלונים לסיום המחקר.
רשימה מס 1 של נושאי מחקר לתואר שלישי בחינוך (מה שמכונה גם דוקטורט למורים)


1. השפעת ההתפתחות המקצועית של המורים על תוצאות הלמידה של התלמידים על פני מקצועות ורמות כיתה.

2. אפקטיביות של גישות למידה משולבת לשיפור מעורבות התלמידים והישגיהם.

3. תפקידה של הטכנולוגיה בקידום למידה ממוקדת תלמידים והוראה מותאמת אישית.

4. עמדות, אמונות ופרקטיקות של מורים הקשורים לגיוון והכלה בכיתה.

ד"ר אריאל פוקס, PhD

מי אנחנו

ברוך הבא לקבוצת הדוקטורנטים של מכללת גאיה - עולם של אקדמיה! ...

תלמידים