top of page

דוקטורט בחינוך (דוקטורט למורים)

ציבורי·13 תלמידים

רשימה מס 1 של נושאי מחקר לתואר שלישי בחינוך (מה שמכונה גם דוקטורט למורים)


1. השפעת ההתפתחות המקצועית של המורים על תוצאות הלמידה של התלמידים על פני מקצועות ורמות כיתה.

2. אפקטיביות של גישות למידה משולבת לשיפור מעורבות התלמידים והישגיהם.

3. תפקידה של הטכנולוגיה בקידום למידה ממוקדת תלמידים והוראה מותאמת אישית.

4. עמדות, אמונות ופרקטיקות של מורים הקשורים לגיוון והכלה בכיתה.

5. גורמים המשפיעים על שימור ותחלופת מורים בבתי ספר.

6. יעילותן של תכניות חונכות מורים בקידום התפתחות מקצועית ושימור המורים.

7. השפעות של תכניות חינוך לגיל הרך על המוכנות לבית הספר וההישגים הלימודיים.

8. בחינת הקשר בין שביעות רצון המורה בעבודה, שחיקה ותוצאות הלמידה של התלמידים.

9. תפקידם של שיתופי פעולה של מורים בשיפור שיטות ההוראה ותוצאות הלמידה של התלמידים.

ד"ר אריאל פוקס, PhD

מי אנחנו

ברוך הבא לקבוצת הדוקטורנטים של מכללת גאיה - עולם של אקדמיה! ...

תלמידים

bottom of page