top of page

EEEU24 - 4rd Global Conference

ציבורי·20 חברים

חדשות אחרונות לבוקר זה


שבת שלום לכולם, ההגשה הסופית נדחתה לסוף יולי. עכשיו כולם יכולים להיות רגועים. יש לנו 30 ימים לסיים את כל המאמרים! ככה שכולם יוכלו להספיק!

אז קדימה לעבודה. יש מספיק זמן.

זמינים לשאלות בענין המאמרים


צוות מכללת גאיה


מי אנחנו

4rd Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an ...

נושאים