top of page

כללים ודיונים בנוגע לכתיבת הצעת מחקר

ציבורי·14 חברים
ד"ר אריאל פוקס, PhD
17 בינואר 2023 · שינו את תיאור הקבוצה.
סגל

הי חברים אנחנו מצרפים כאן חוברת שהכנו עברוכם בנוגע לכללים בסיסיים בכתיבת הצעת מחקר. אנחנו נשמח לקבל משובים והערות, ללמוד ולהשתפר על מנת להעניק לכם ולכל החוקרים שעוד יצטרפו אלינו את הכלים הטובים ביותר.תבנית לכתיבת תזה
.odt
הורידו את ODT • 40KB


מי אנחנו

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר . ניתן ...

חברים