top of page

כללים ודיונים בנוגע לכתיבת הצעת מחקר

ציבורי·14 חברים

אני מצרף פה עוד חוברת מצוינת שתעזור לכם בכתיבת הצעות המחקר שלכם


חוברת מצוינת של אוניברסיטת וארנה

מבנה הצעת מחקר וארנה
.docx
הורידו את DOCX

וכאן אני מצרף את החוברת המצוינת שאנחנו כתבנו... יש פה נכבי צאן ברזל!

ד"ר אריאל פוקס, PhD
17 בינואר 2023 · שינו את תיאור הקבוצה.
סגל

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר. ניתן להוריד את התבנית על מנת להעזר בה בתהליך הכתיבה. אתם מוזמנים לעלות לכאן שאלות וסוגיות בנושא.


ד"ר אריאל פוקס, PhD
17 בינואר 2023 · שינו את תיאור הקבוצה.
סגל

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר. ניתן להוריד את התבנית על מנת להעזר בה בתהליך הכתיבה. אתם מוזמנים לעלות לכאן שאלות וסוגיות בנושא.תבנית לכתיבת הצעת מחקר
.pdf
הורידו את PDF • 977KBד"ר אריאל פוקס, PhD
17 בינואר 2023 · שינו את תיאור הקבוצה.
סגל

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר. ניתן להוריד את התבנית על מנת להעזר בה בתהליך הכתיבה. אתם מוזמנים לעלות לכאן שאלות וסוגיות בנושא.מי אנחנו

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר . ניתן ...

חברים