top of page

כללים ודיונים בנוגע לכתיבת הצעת מחקר

ציבורי·10 חברים
אריאל פוקס
17 בינואר 2023 · שינו את תיאור הקבוצה.
דוקטורט בחינוך
דוקטורט בחול
+4

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר. ניתן להוריד את התבנית על מנת להעזר בה בתהליך הכתיבה. אתם מוזמנים לעלות לכאן שאלות וסוגיות בנושא.


אריאל פוקס
17 בינואר 2023 · שינו את תיאור הקבוצה.
דוקטורט בחינוך
דוקטורט בחול
+4

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר. ניתן להוריד את התבנית על מנת להעזר בה בתהליך הכתיבה. אתם מוזמנים לעלות לכאן שאלות וסוגיות בנושא.תבנית לכתיבת הצעת מחקר
.pdf
Download PDF • 977KBאריאל פוקס
17 בינואר 2023 · שינו את תיאור הקבוצה.
דוקטורט בחינוך
דוקטורט בחול
+4

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר. ניתן להוריד את התבנית על מנת להעזר בה בתהליך הכתיבה. אתם מוזמנים לעלות לכאן שאלות וסוגיות בנושא.אריאל פוקס
17 בינואר 2023 · הוסיפו תמונת ונושא לקבוצה.
דוקטורט בחינוך
דוקטורט בחול
+4
אריאל פוקס
17 בינואר 2023 · שינו את תיאור הקבוצה.
דוקטורט בחינוך
דוקטורט בחול
+4

הי חברים אנחנו מצרפים כאן חוברת שהכנו עברוכם בנוגע לכללים בסיסיים בכתיבת הצעת מחקר. אנחנו נשמח לקבל משובים והערות, ללמוד ולהשתפר על מנת להעניק לכם ולכל החוקרים שעוד יצטרפו אלינו את הכלים הטובים ביותר.תבנית לכתיבת תזה
.odt
Download ODT • 40KB


מי אנחנו

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר . ניתן ...

חברים