top of page
Get in touch with the Gaia College Team

 

שם המסלול:

דוקטורט בכלכלה

ומנהל עסקים

 

תנאי קבלה ללימודי התואר השלישי

בכדי לדעת אם יש לכם את תנאי הקבלה ללימודי הדוקטורט עליכם לוודא שהתואר השני שלכם מוכר על ידי המל"ג הישראלי, כי זה הדבר הראשון שנבדק על ידי האוניברסיטה בחו"ל. ואז אתם צריכים נושא מחקר שמאושר על ידי מנחה בחו"ל, והדבר האחרון הוא שהצעת המחקר שלכם תאושר. לפעמים כשיש עודף רישום לתוכנית הדוקטורט אז יש גם ראיון קבלה.

כמה זמן לומדים

זמן מינימלי לסיום לימודים – ארבע שנים. תוכנית לימודים מלאה מסתיימת בשנתיים הכוללים 4 נסיעות לחו"ל לפרק זמן של כ-שבוע בכל פעם. בכל שנה נוספת רק טיסת

בחירה פעם אחת בשנה. במהלך השהות בחו"ל

נלמדים הקורסים הפרונטליים

ומתקיימות הפגישות עם המנחים.

 

מה מקבלים בסיום הלימודים

  • תואר דוקטור PhD בכלכלה וניהול.

  • התואר מוכר בישראל.

 

פרטים על דוקטורט במנהל עסקים וכלכלה

הדוקטורט בכלכלה וניהול מתקיים באוניברסיטה

המזרחית של סלובקיה - אוניברסיטת פרסטוב.

אוניברסיטת פרסטוב היא  אוניברסיטה מאושרת

על ידי המלג של סלובקיה ומשרד החינוך בישראל.

מדובר באוניברסיטה צעירה ומבטיחה שלמרות גילה הצעיר ממוקמת בעשירון העליות של האקדמיה העולמית (3%) בעלת איכות אקדמית בלתי מתפשרת.

סלובקיה היא מדינה מרכז אירופאית הגובלת עם אוסטריה וצכיה, היא שייכת לאיחוד האירופי המטבע שלה הוא יורו. כמו כל אוניברסיטה צעירה היא רק מתחילה בימים אלו את הטיפוס בדירוג האקדמי העולמי. אך כל שנה היא צועדת עוד צעד קדימה. יש לכם הזדמנות להצטרף אל סיפור הצלחה אקדמי כשהוא עוד בימיו הראשונים ולקבל ליווי והוראה אקדמית ברמה של אוניברסיטה מצויינת במחירים שפויים הממומנים על ידי סלובקיה.

מה לומדים?

- מתודולוגיה, הפילוסופיה וההתפתחות של החשיבה הכלכלית, מחקר איכותני וכמותני.

- קורסי בחירה (יש לבחור 2 קורסים מתוך 3)

חטיבת כלכלה:

פרדיגמות ארגוניות עכשוויות,

מיקרו כלכלה, גלובליזציה וכלכלה בין לאומית.

- קורסי בחירה חטיבת ניהול: ניהול קריירה,

אספקטים כלכליים ומשפטיים של האיחוד האירופי,

פרספקטיבות על טכנולוגית ופיתוח אקולוגי.

תחומי המחקר

- פרדיגמות ארגוניות עכשוויות
- מיקרו כלכלה
- גלובליזציה וכלכלה בין לאומית
- ניהול קריירה
- ניהול עסקי
- ייעוץ ארגוני
- משאבי אנוש
- טכנולוגיה לניהול מידע
- ניהול ציבורי
- שיווק
- חשבונאות
- אתיקה עסקית
- חדשנות
- שיווק דיגיטלי
- סחר אלקטרוני
- הכשרת עובדים
- אבטלה
- שחיקת עובדים
- הבטחת איכות
- ניהול סביבתי
- פיתוח בר קיימא
- אינטליגנציה רגשית בעבודה
- תיירות
- אחריות תאגידית
- פנסיה

- ביטוח
- כלכלת בריאות

סטודנטים לובליאנה 2.jpg
נובו מסטו 3.jpg
logo_pu_cmyk jpg.jpg
pic_edited.jpg
gaia logo sap.png
20210621_143604.jpg
לוגו גאיה_edited_edited.jpg