top of page

דוקטורט בהוראת המתמטיקה

ציבורי·5 תלמידים

הי חברים מצרף כאן רשימה של רעיונות למחקר לתואר שלישי בהוראת המתמטיקה:

 

1. אסטרטגיות להוראות מתמטיקה: כיצד תלמידים לומדים מושגים ומיומנויות מתמטיות, אילו אסטרטגיות הוראה הן היעילות ביותר בקידום הבנה מושגית ופיתוח מיומנויות מתמטיות?

2. כלים מבוססי טכנולוגיה להוראת המתמטיקה: כיצד ניתן לשלב ביעילות כלים מבוססי טכנולוגיה כגון תוכנה חינוכית או פלטפורמות מקוונות בהוראת מתמטיקה כדי לקדם מעורבות תלמידים בלמידה ואת תוצאות הלמידה?

3. מוטיבציה ללמידת מתמטיקה: מהם גורמי המפתח המשפיעים על המוטיבציה והעמדות של התלמידים למתמטיקה, וכיצד מורים יכולים לטפל בגורמים אלה ביעילות כדי להשיג תוצאות למידה חיוביות?

4. מתן מענה לצרכים המגוונים של תלמידי המתמטיקה: כיצד מורים יכולים להבדיל בצורה יעילה את ההוראה כדי לענות על הצרכים המגוונים של תלמידים בעלי ידע מתמטי או סגנונות למידה שונים?

ד"ר אריאל פוקס, PhD
Ariel Fuchs
8 במרץ 2023 · הצטרפו לקבוצה.
סגל
E Sol
8 בפברואר 2023 · הצטרפו לקבוצה.
*
****
8 בפברואר 2022 · הצטרפו לקבוצה.
ד"ר אריאל פוקס, PhD
8 בפברואר 2022 · שינו את תיאור הקבוצה.
סגל

Welcome to our Math PhD group! Connect with other members, start discussions, share photos and more.

מי אנחנו

Welcome to our Math PhD group! Connect with other members, ...

תלמידים