top of page

דוקטורט בהוראת המתמטיקה

ציבורי·5 תלמידים

הי חברים מצרף כאן רשימה של רעיונות למחקר לתואר שלישי בהוראת המתמטיקה:

 

1. אסטרטגיות להוראות מתמטיקה: כיצד תלמידים לומדים מושגים ומיומנויות מתמטיות, אילו אסטרטגיות הוראה הן היעילות ביותר בקידום הבנה מושגית ופיתוח מיומנויות מתמטיות?

2. כלים מבוססי טכנולוגיה להוראת המתמטיקה: כיצד ניתן לשלב ביעילות כלים מבוססי טכנולוגיה כגון תוכנה חינוכית או פלטפורמות מקוונות בהוראת מתמטיקה כדי לקדם מעורבות תלמידים בלמידה ואת תוצאות הלמידה?

3. מוטיבציה ללמידת מתמטיקה: מהם גורמי המפתח המשפיעים על המוטיבציה והעמדות של התלמידים למתמטיקה, וכיצד מורים יכולים לטפל בגורמים אלה ביעילות כדי להשיג תוצאות למידה חיוביות?

4. מתן מענה לצרכים המגוונים של תלמידי המתמטיקה: כיצד מורים יכולים להבדיל בצורה יעילה את ההוראה כדי לענות על הצרכים המגוונים של תלמידים בעלי ידע מתמטי או סגנונות למידה שונים?

אריאל פוקס
Ariel Fuchs
8 במרץ 2023 · הצטרפו לקבוצה.
*
***
+4
E Sol
8 בפברואר 2023 · הצטרפו לקבוצה.
*
****
+4
8 בפברואר 2022 · הצטרפו לקבוצה.
אריאל פוקס
8 בפברואר 2022 · שינו את תיאור הקבוצה.
דוקטורט בחינוך
דוקטורט בחול
+4

Welcome to our Math PhD group! Connect with other members, start discussions, share photos and more.

מי אנחנו

Welcome to our Math PhD group! Connect with other members, ...

תלמידים