top of page

דוקטורט בהוראת המתמטיקה

ציבורי·5 תלמידים

הי חברים מצרף כאן רשימה של רעיונות למחקר לתואר שלישי בהוראת המתמטיקה:

 

1. אסטרטגיות להוראות מתמטיקה: כיצד תלמידים לומדים מושגים ומיומנויות מתמטיות, אילו אסטרטגיות הוראה הן היעילות ביותר בקידום הבנה מושגית ופיתוח מיומנויות מתמטיות?

2. כלים מבוססי טכנולוגיה להוראת המתמטיקה: כיצד ניתן לשלב ביעילות כלים מבוססי טכנולוגיה כגון תוכנה חינוכית או פלטפורמות מקוונות בהוראת מתמטיקה כדי לקדם מעורבות תלמידים בלמידה ואת תוצאות הלמידה?

3. מוטיבציה ללמידת מתמטיקה: מהם גורמי המפתח המשפיעים על המוטיבציה והעמדות של התלמידים למתמטיקה, וכיצד מורים יכולים לטפל בגורמים אלה ביעילות כדי להשיג תוצאות למידה חיוביות?

4. מתן מענה לצרכים המגוונים של תלמידי המתמטיקה: כיצד מורים יכולים להבדיל בצורה יעילה את ההוראה כדי לענות על הצרכים המגוונים של תלמידים בעלי ידע מתמטי או סגנונות למידה שונים?

5. אסטרטגיות להערכה: האם צריך לקיים הערכת יכולות במתמטיקה? אם כן, מהן אסטרטגיות ההערכה היעילות ביותר להערכת למידת תלמידים במתמטיקה, וכיצד ניתן להשתמש בנתוני הערכה ביעילות לעיצוב הוראה ולקידום הישגי התלמידים? אם לא, האם ניתן לצפות להתקדמות בלמידה וברכישת הידע ללא הערכה במתמטיקה?

6. חשיבה מתמטית: כיצד מורים יכולים לקדם ביעילות חשיבה מתמטית וכישורי פתרון בעיות אצל תלמידיהם, ומה ההשפעה של מיומנויות אלו על ההצלחה בלימודים בכלל ובקריירה בכלל?

7. התאמה לסטנדרטים גבוהים: כיצד ניתן להתאים ביעילות את הוראת המתמטיקה לסטנדרטים של תכנית הלימודים הלאומית או הממלכתית, ומהם האתגרים או החסמים ליישום יעיל של תקנים אלה?

8. מוגבלויות או צרכים מיוחדים בהוראת המתמטיקה: כיצד ניתן להתאים ביעילות את הוראת המתמטיקה כדי לענות על צורכי תלמידים עם מוגבלויות או צרכים מיוחדים אחרים, ומהם השיקולים האתיים הקשורים להבטחת גישה שוויונית להוראת מתמטיקה?

9. הכשרת מורים להוראת המתמטיקה: מהן הכישורים והכישורים המרכזיים הדרושים להוראת מתמטיקה יעילה, וכיצד ניתן לפתח ולהעריך בצורה יעילה כישורים אלה בהכשרת מורים?

10. תרגום המחקר לשטח: כיצד ניתן לתרגם ביעילות את מחקר החינוך המתמטי לתרגול בכיתה, ומהן ההשלכות של מחקר זה על שיפור הוראת המתמטיקה וקידום תוצאות הלמידה של התלמידים?


שלכם,

צוות מכללת גאיה

מכללת גאיה - עולם של אקדמיהמכללת גאיה - לא יוצאים לשום מקום בלעדיך
מכללת גאיה - לא מתחילים בלעדיך

ד"ר אריאל פוקס, PhD

מי אנחנו

Welcome to our Math PhD group! Connect with other members, ...

תלמידים