top of page

דוקטורט בפסיכולוגיה

ציבורי·4 חברים

אנחנו ממשיכים לאסוף לכם נושאי מחקר לתואר שלישי בפסיכולוגיה ובפסיכותרפיה באומנויות.

 

רשימה מס' 1.1 לנושאי מחקר לתואר שלישי בפסיכולוגיה אבל חלק מהנושאים מתאימים גם לתואר שלישי בפסיכותרפיה באומנויות. כמובן שבהיבטים צרים הם מתאימים גם כנושאי מחקר לעבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה או לעבודות תזה לתואר שני.


רשימה 1.1 זו מעמיקה את נושאי המחקר בפסיכולוגיה התפתחותית ומציעה לכם שאלות מחקר בתחום:


1. כיצד משתנים תהליכי התפתחות קוגניטיביים במהלך החיים? מהם גורמי המפתח המשפיעים על שינויים אלו? כגון נטייה גנטית, גורמים סביבתיים או חוויות חיים?

2. מהם שלבי המפתח של התפתחות רגשית במהלך החיים וכיצד השלבים הללו משפיעים על יחסי סוציאליזציה ויחסים עם אחרים?


אנחנו ממשיכים לאסוף לכם נושאי מחקר בפסיכולגיה ופסיכותרפיה באומנויות. רשימת הנושאים מעט טבעה בפוסט הקודם אז ננסה לעשות את זה יותר מסודר.

 

רשימה מס' 1 לנושאי מחקר לתואר שלישי בפסיכולוגיה אבל חלק מהנושאים מתאימים גם לתואר שלישי בפסיכותרפיה באומנויות. כמובן שבהיבטים צרים הם מתאימים גם כנושאי מחקר לעבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה או לעבודות תזה לתואר שני:


1. פסיכולוגיה התפתחותית: חקר התהליכים הפסיכולוגיים המתרחשים לאורך כל החיים, כולל נושאים כמו התפתחות קוגניטיבית, התפתחות רגשית וסוציאליזציה.

2. נוירופסיכולוגיה: חקר הקשר בין מבנה המוח לתפקוד והתנהגות, כולל נושאים כמו השפעות של פגיעה מוחית והבסיסים העצביים של למידה וזיכרון.

3. פסיכולוגיה קלינית: חקר ההערכה והטיפול בהפרעות נפשיות, לרבות נושאים כמו דיכאון, חרדה וסכיזופרניה.


Ariel Fuchs
8 במרץ 2023 · הצטרפו לקבוצה.
סגל

הי חברים אספנו לכל רשימה של תחומי מחקר לדוקטורט בפסיכולוגיה. להבדיל מרשימות הפרופסורים שמחפשים דוקטורנטים תחת "תחומי הלימוד" שלנו. כאן אנחנו מציעים לכם נושאי מחקר שאין לנו ודאות לגבי האפשרות למצוא לכם מנחה לתחום המחקר המוצע. אנו כמובן נעשה כל שביכולתנו למצוא לכם מנחה. אם אתם רוצים ללכת "על בטוח" אתם יכולים לפתוח את קישור המנחים שמחפשים דוקטורנטים בפסיכולוגיה ולבחור לכם את אחד הנושאים שבהם הפרופסורים שלנו מחפשים מנחים. אבל אנחנו תמיד שמחים להיות מאותגרים. אז חפשו לכם מחקר ותנו לנו לצאת למסע לאיתור מנחה עבורכם.


צוות מכללת גאיה


 

1. הפסיכולוגיה של קבלת החלטות:

חקר הגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות, כולל הטיות קוגניטיביות, היוריסטיות והשפעה חברתית.


2. פסיכולוגיה התפתחותית:


מי אנחנו

Welcome to my our Psychology PhD group! Connect with other ...

חברים