top of page

כללים ודיונים בנוגע לכתיבת הצעת מחקר

ציבורי·14 חברים
ד"ר אריאל פוקס, PhD
17 בינואר 2023 · שינו את תיאור הקבוצה.
סגל

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר. ניתן להוריד את התבנית על מנת להעזר בה בתהליך הכתיבה. אתם מוזמנים לעלות לכאן שאלות וסוגיות בנושא.תבנית לכתיבת הצעת מחקר
.pdf
הורידו את PDF • 977KBמי אנחנו

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר . ניתן ...

חברים