top of page

כללים ודיונים בנוגע לכתיבת הצעת מחקר

ציבורי·10 חברים
אריאל פוקס
17 בינואר 2023 · שינו את תיאור הקבוצה.
דוקטורט בחינוך
דוקטורט בחול
+4

סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר. ניתן להוריד את התבנית על מנת להעזר בה בתהליך הכתיבה. אתם מוזמנים לעלות לכאן שאלות וסוגיות בנושא.


  • מי אנחנו

    סטודנטים יקרים. הכנו עבורכם תבנית לכתיבת עבודת מחקר . ניתן ...

    חברים